Hoe weet u op voorhand of een bedrijfsadviseur u succesvol gaat helpen? Dat is gevoel, een garantie heeft u niet. 

De interventie(s) die gepleegd moeten worden om uw bedrijfsprobleem op te lossen zijn vrijwel altijd complex en vereisen een aanpak die in gaat tegen de dagelijkse patronen. Oók tegen uw eigen patroon en dat is vaak slikken…

Dus is de praktijk zoekt u naar een adviseur die bekend is met het probleem (‘deskundig’), u laat u adviseren en probeert al dan niet met nadere inzet van de adviseur het probleem op te lossen. De adviseur levert u een inspanning en u betaalt voor het aantal uren dat de adviseur voor/met u heeft gewerkt. Is het probleem de wereld uit, dat betaalt u zonder morren; bestaat het probleem in uw ogen nog, dan voelt die rekening niet echt prettig. Maar ja, de inspanning is contractueel wel geleverd en dat was de deal… maar de teleurstelling is er niet minder om.

Zijn er alternatieven voor dit model? Uiteraard. Maar daarbij ontstaat er altijd een spanning tussen vrijheid en verantwoordelijkheid: hoe meer de verantwoordelijkheid bij de adviseur komt liggen, hoe kleiner de vrijheid die u als bedrijf en als DGA nog heeft. Want als de adviseur u een succesgarantie geeft, wil hij wél de volledige vrijheid hebben om dwingend te sturen binnen uw bedrijf. Wilt ú dat? 

Kan het ook anders? Maar natuurlijk! En dat is proberen te zorgen dat u zo weinig mogelijk in bovenstaande probleemsituatie terecht komt. Door op continue basis een hulplijn mee te laten lopen die u laat stilstaan bij mogelijk naderend onheil en u met raad en daad terzijde te staat wanneer handelen geboden is. Geen individueel adviseur maar een team van mede-ondernemers die bekend is met uw wereld als DGA, uw bedrijf, uw persoon. En die u zonder belang, eerlijk en collegiaal ondersteunen bij uw bedrijfsvoering en leiderschap. Een team dat net als u bezig is om de stap te maken naar het volgende bedrijfsniveau. En dient zich toch een lastig probleem aan, dan kunt u beschikken over de kennis, ervaring en het complete netwerk van het team – mét hun eventuele adviseurs. 

Ons is advies is daarom: vergroot uw adviseurs-netwerk en Team-Up! Beperk uw behoefte aan de ad-hoc probleemoplosser en stap in een Next Level Team. Want als DGA bent u weliswaar sterspeler, maar als u speelt met een team van sterspelers kan de overwinning u nauwelijks meer ontgaan.