Valt er nog lol te beleven aan ondernemen? Het ligt er maar aan wat je daar onder verstaat. Veel sentimenten in de samenleving zijn momenteel verzuurd. Als je je daardoor laat meenemen, zakt de moed je al snel in de schoenen.

Enkele berichten uit de actualiteit van de afgelopen weken:

• Nederlandse economie leeft op door meeliften op het buitenland
• personeelsschaarste nog steeds ongekend hoog
• werkloosheid loopt verder op
• de middenklasse is kind van de (economische) rekening, onvrede daarover bedreigt stabiliteit van het land.

Wat valt op? Het gebrek aan logische samenhang en de stilte van de Zieners, de Hoffnungsträger, zoals prof. Sylvester Eijffinger ze onlangs in het Financieele Dagblad aanhaalde: mensen die hoop bieden door een positieve verandervisie. De weg erheen vereist wellicht offers, maar een mooie toekomst ligt in het verschiet. Weg met de misère en schouders er onder!

In onze praktijk zien we een duidelijke scheiding der geesten: enerzijds de ziener-ondernemer, die niet-aflatend kansen ontwikkelt en daar ook in deze tijd met een behoorlijke mate van succes op inspeelt. Anderzijds de hier-en-nu ondernemer, die door een opeenstapeling van bedreigingen zijn (groei)-ambities op de lange baan schuift en alle energie richt op de dagelijkse bedrijfsvoering.

Ondernemerschap is geworteld in een positieve toekomstvisie en dadendrang. Wanneer je het ondernemerschap niet vanuit die visie blijft voeden maar deze juist op de lange baan schuift, verschrompelt de ambitie en verzuurt de onderneming. De rol van Hoffnungsträger wordt dan niet meer ingevuld. De dagelijkse hectiek neemt de overhand en de onderneming gaat op in brandjes blussen: alle aandacht voor het Wat en Hoe, maar de ziel, de Why* is er uit.

Nu is hét moment om te investeren in vol vooruit! Om de onderneming te richten naar de nieuwe realiteit. Om aandacht en energie vrij te maken voor het scherpstellen van je visie en toekomstplan en de focus bewust te leggen op de kansen van morgen. Geen stoffige strategische trajecten, maar inzetten op het ontsluiten van het verborgen potentieel in de onderneming. Enerzijds vanuit persoonlijke ondernemersambitie, anderzijds vanuit de waarde die jouw onderneming je klanten kan bieden. Samen aan de slag te gaan om die toekomstige onderneming te gaan realiseren. Dan levert ondernemen ook in deze tijd positieve energie en een hoop lol!

 

*Simon Sinek, the Golden Circle